ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

فهرست اخبار

پویش خیر ماندگار به ایستگاه 185 رسید

در یک‌صدوهشتادوپنجمین اقدام پویش «خیر ماندگار» و در یادبود چهلمین روز درگذشت مرحوم زنده‌یاد «حاج عباسعلی احمدزاده»، از طرف همسر و فرزندان ایشان، زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد نیازمند فراهم گردید

ادامه مطلب

شمارش معکوس برای رهایی چهار مادر

در گوشه ای از زندان فقط به سقف خیره شده و لحظه شماری می کند که نامش را از بلندگو صدا بزنند و بگویند خانم نیره .م  ملاقاتی دارید، چشمانی پر از اشک دارد نه این که به خاطر حبس خودش بلکه برای س

ادامه مطلب

انتخاب رنگ