ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

اطلاعیه مکان جدید ستاد دیه خراسان رضوی

خبر ویژه : 1396/10/13 11:33:31 تعداد بازدیدها : 216

تعداد تصاویر : 1

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی: بدینوسیله به اطلاع می رساند ستاد دیه خراسان رضوی از تاریخ اول دی ماه 96 به مکان ذیل انتقال یافت.
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان شهید قانع، شهید قانع5،پلاک2
شماره تماس ها: 38920003 – 38660516
شماره حساب ها: 0105946948007 حساب سیبای بانک ملی
                          2005310713 حساب جام ملت
                    0108011550001 سپهر صادرات