ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

پویش خیر ماندگار به ایستگاه 185 رسید

در یک‌صدوهشتادوپنجمین اقدام پویش «خیر ماندگار» و در یادبود چهلمین روز درگذشت مرحوم زنده‌یاد «حاج عباسعلی احمدزاده»، از طرف همسر و فرزندان ایشان، زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد نیازمند فراهم گردید. با آرزوی تسلای خاطر برای بازماندگان، از خداوند متعال آمرزش و آرامش روح مرحوم را خواهانیم.

انتخاب رنگ